ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

07/05/2020
CDER sproveo onlajn istraživanje o izveštavanju i monitoringu usluga socijalne zaštite

CDER je uspešno prilagodio svoje aktivnosti uslovima ograničenja kretanja i okupljanja u borbi protiv Kovid19 pandemije i sproveo obuhvatno istraživanje uz pomoć savremenih onlajn alata.

Kroz angažman od strane GIZ-a koji sprovodi Projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, CDER je došao u priliku da doprinese razvoju sistema izveštavanja u socijalnoj zaštiti pružajući ekspertsku podršku u razovju objedinjenog modela izveštavanja lokalnih samouprava i pružalaca usluga socijalne zaštite.

Za potrebe razvijanja ovog modela, izvršena je Analiza praksi i stavova ključnih aktera u vezi sa obezbeđivanjem, izveštavanjem i monitoringom lokalnih usluga socijalne zaštite. Analiza je urađena na osnovu istraživanja koje je sprovedeno u 19 lokalnih samouprava širom Srbije. Ukupno 67 ključnih aktera – jedinica lokalne samouprave, centara za socijalni rad i drugih prižalaca socijalnih usluga – iz ovih lokalnih samouprava popunili su specijalno kreirane onlajn upitnike: za jedinice lokalne samouprave, za licencirane pružaoce usluga za nelicencirane pružaoce usluga, za centre za socijalni rad.

Na ovaj način lokalni ključni akteri izneli su svoje stavove, predloge i komentare u vezi sa izveštavanjem i monitoringom pružanja socijalnih usluga i čime direktno participiraju u izradi jedinstvenog izveštajnog modela za usluge socijalne zaštite.

Takođe, istraživanje je omogućilo CDER ekspertima neposredan uvid u rad brojnih lokalnih insitucija i organizacija koje neposredno rade sa građanima u uslovima pandemije.

Postavljeno pod: Socijalna politika > Vesti