ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

12/09/2019
CDER upravlja projektom iz programa ReLOaD
Turizam, kultura i kulturna baština za razvoj ruralnih zajednica

U okviru programa ReLOaD (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu) koji je finansiran od strane EU a implementiran od strane UNDP-a i koji se sprovodi na teritoriji 5 lokalnih samouprava u Srbiji: Dimitrovgrad, Kragujevac, Kuršumlija, Paracin i Šabac, u sredu 11. septembra potpisan je ugovor između donatora i Udruženja „Petrus” iz Zabrege za realizaciju lokalnog projekta pod nazivom „Turizam, kultura i kulturna baština za razvoj ruralnih zajednica”. Projekat koji će trajati 7 meseci i za čije upravljanje je nadležan CDER kao projektni partner za cilj ima izgradnju kapaciteta za jačanje turističkih potencijala i afirmaciju kreativne kulture i kulturne baštine.

Reload

Očekivani rezultati projekta:

– Obučeni predstavnici formalnih i neformalnih grupa građana za razvoj turističkih sadržaja i uspostavljanje programa kulturnog, rekreativnog i verskog turizma;
– Podignuti kapaciteti NVO-a, mladih i kreatora turističkih i kulturnih manifestacija za fundraising i volonter managment u NVO;
– Uređena nedostajuća infrastruktura za turističke sadržaje
– Sistemski uređeni i marketinški definisani postojeći programi i razvijena nova turistička ponuda
– Realizovana promocija i organizovani programi turističko kulturnog sadržaja

Postavljeno pod: Kulturna politika > Vesti