ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

30/01/2020
Izrađena Digitalna mapa kulturnog nasleđa opštine Leposavić

CDER je svoje delovanje na polju digitalizacije kulturnog nasleđa nastavio i kroz uspešno realizovan projekat „Digitalna mapa kulturnog nasleđa opštine Leposavić”, koji je na javnom konkursu podržala Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

U okvriru projekta je kreirana inovativna savremena interaktivna prezentacija bogatog materijalnog kulturnog nasleđa opštine Leposavić – pre svega pravoslavnih crkvi i manastira, kao i arheološkog i spomeničkog nasleđa.

Naime, izrađen je sajt „Digitalna mapa kulturnog nasleđa opštine Leposavić” (http://nasledje-leposavic.com) i na taj način je kulturno nasleđe opštine postalo putem interneta dostupno građanima širom sveta, tako da i domaća i svetska javnost može da se upozna sa njim i stekne uvid u to da je to nasleđe skoro u potpunosti srpsko, sa brojnim pravoslavnim crkvama, manastirima i crkvištima. Projektom je značajno unapređena vidljivost ovog nasleđa i podstaknuta njegova bolja zaštita i očuvanje. Takođe, kvalitetna onlajn promocija uzrokovaće i povećanje broja posetilaca samih spomenika i lokaliteta, čime će se razviti kulturni turizam opštine.

Sajt je izrađen prema savremenim svetskim trendovima prezentacije kulturnog nasleđa, tako što je implementirana interaktivna mapa opštine Leposavić sa ucrtanim svim važnijim objektima spomeničkog, arheološkog i drugog kulturnog nasleđa. Klikom na određenu lokaciju dolazi se do tekstualne i vizuelne prezentacije određenog elementa nasleđa.

Na Digitalnoj mapi je prezentovano ukupno 18 elemenata kulturnog nasleđa, kroz 14 filmova, 17 tekstova i 270 fotografija. Baner mape je postavljen i na zvanični sajt Opštine Leposavić www.leposavic.net.

Postavljeno pod: Kulturna politika > Vesti