ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

10/11/2014
Digitalna kolekcija nematerijalnog nasleđe Srbije

nematerijalnoDvojezični sajt pod nazivom „Digitalna kolekcija nematerijalnog nasleđe Srbije“ kreiran je u okviru istoimenog projekta koji CDER realizuje uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Ovo je prvi sajt sa digitalnom kolekcijom nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, svojevrsni virtuelni centar za prezentovanje našeg nematerijalnog kulturnog nasleđa (NKN).

Trenutno je putem sajta prezentovano 5 elemenata NKN: opančarski zanat, romski praznik Bibijaka, petrovdansko žrtvovanje, viline vode i crkvišta. Namera je da se u narednom periodu prezentuju i mnogi drugi elementi nematerijalnog nasleđa. Pored ovog, sajt sadrži i ekukativne materijale u vezi sa NKN i digitalizacijom kulturnog nasleđa.

Na ovaj način Srbija je dobila sajt koji će na reprezentativan način promovisati njeno NKN i putem kojeg će se podstaći stvaranje novih kulturnih brendova. Institucije i pojedinci koji budu digitalizovali NKN dobili su virtuelno mesto na koje mogu da postavljaju produkovane sadržaje.

Sajt je javno dostupan na adresi: www.nematerijalnonasledje.com.

Postavljeno pod: Kulturna politika > Vesti