ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

01/06/2014
Mladi su zakon – Pomoravski okrug (2014)

Već pet godina zaredom CDER je resurs centar Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije za Pomoravski okrug. U okviru projekta sprovešće se sledeće aktivnosti:

  1. Organizacija i promovisanje konkursa za formalne i neformalne grupe mladih za finansiranje 8-15 omladinskih projekata u Pomoravskom okrugu;
  2. Sprovedjenje trodnevne obuke za pisanje projekata (razvijanje projektnih ideja podnetih od strane odabranih formalnih i neformalnih grupa mladih u okviru poziva – konkursa za realizaciju omladinskih projekata);
  3. Pružanje podrške formalnim i neformalnim grupama mladih u realizaciji omladinskih projekata;
  4. Obeležavanje Međunarodnog dana mladih;
  5. Odabir najboljeg omladinskog projekta u Pomoravskom okrugu.

Kroz projekat će se vršiti i pariticipatno razmatranje nove Strategije za mlade.

DONATORI: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije