ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

04/12/2015
Održana završna konferencija projekta
“Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške
samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji”

 

Završna konferencija projekta ”Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji”, koji je usmeren na uspostavljanje održive i kvalitetne usluge „pomoć u kući za odrasle i stare korisnike sa intelektualnim i mentalnim smetnjama, održana je 3. decembra u Paraćinu. Cilj Konferencije bio je da se predstave rezultati projektai da se putem izlaganja eksperata i kroz zajedničku diskusiju razmotre faktori održivosti usluge.

Konferenciji je prisustvovalo 43 učesnika iz lokalnih samouprava i organizacija koje pružaju socijalne usluge, iz čak 13 lokalnih zajednica – Požarevac, Žagubica, Žabari, Svilajnac, Despotovac, Jagodina, Rekovac, Ćuprija, Paraćin, Ćićevac, Knjaževac i Novi Pazar. Najbrojniji su bili predstavnici pružaoca usluga socijalne zaštite – njih 36, od čega je podjednako bilo učesnika iz javnog i civilnog sektora.

Na konferenciji je učestvovalo 7 izlagača. Projektne rezultate predstavio je Darko Dimitrijević, direktor Centra za društveno ekonomski razvoj (CDER). On je istakao da su uspešno sprovedene sve planirane aktivnosti i ostvareni željeni rezultati, kao i da postoje opravdana očekivanja za obezbeđivanje visokog nivoa održivosti pokrenutih socijalnih usluga u zajednici.Do danas je usluga pomoć u kući pružena za 110 korisnika na području sve 3 lokalne zajednice obuhvaćene projektom – Jagodine, Žabara i Ćićevca. Usluge je koristlo 78 žena i 32 muškarca. Usluga je korisnicima pružana u skladu sa nacionalnim standardima, sa izrađenim individualnim planovima za korisnike i uz prethodnu edukaciju pružalaca usluga.Na obezbeđivanju podrške korisnicima angažovani se brojni akteri iz lokalne zajednice – centri za socijalni rad, organizacije Crvenog krsta, zdravstvene ustanove i druge organizacije civilnog i javnog sektora.

O obezbeđenju održivosti usluge pomoć u kući u narednoj godini govorili su predsednik Opštine Ćićevac Zlatan Krkić, predsednik Opštine Žabari Miodrag Filipović i direktorka Gradskog centra za socijalni rad Biserka Jakovljević. Oba opštinska čelnika iskazali su odlučnost da i po završetku projekta nastave da podržavaju uspostavljenu uslugu za osobe sa intelektualnim i mentalnim smetnjama. U sve 3 lokalne zajednice pružanje usluge nastaviće se i u narednoj godini, pri čemu će se usluge obezbediti za najmanje 85% korisnika iz navedene ciljne grupe.

O insistutucionalnoj i finansijskoj održivosti usluge izlagao je konsultant CDER-a Ivan Mladenović, dok je o benefitima pruženih usluga za korisnike govorio ekspert Marko Đorić. Pored partnera na projektu, izlaganje na Konferenciji imalaje i predstavnica Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Jasmina Tanasić. Doprinos Konferenciji pružio je i Predrag Radulović, menadžer projekta u Vlasotincu podržnog od Delegacije EU u Republici Srbiji, predstavljanjem usluge u zajednici – ”stanovanje uz podršku”.

Veliki broj relevantnih učesnika, raznovrsnost tema, pozitivne izjave u vezi sa održivošću usluge i aktivna diskusija koja je usledila, učinili su Konferenciju uspešnom i pokazali da se ovakvi skupovi mogu uspešno organizovati i izvan najvećih srpskih gradova.

Projekat ”Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji”sprovode Grad Jagodina, Opština Žabari i Opština Ćićevac u partnerstvu sa pružaocima usluga Gradskim Centrom za socijalni rad Jagodina, Asocijacijom za razvoj opštine Žagubica i Crvenim krstom Ćićevac. CDER je nosilac projekta zadužen za pružanje stručne podrške u razvoju socijalnih usluga.

Projekat je usmeren na uspostavljanje održivih i kvalitetnih usluga pomoć u kući za odrasle i stare korisnike sa intelektualnim i mentalnim smetnjama. Svrha usluge pomoć u kući je podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života. Usluga je namenjena osobama koja imaju fizička i psihička ograničenja usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora.

Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz program “Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama”

 

Postavljeno pod: Socijalna politika > Vesti