ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

02/10/2015
Osnovana mreža Konekta

Na Skupštini održanoj 1.oktobra u Paraćinu, 28 organizacija i institucija i 6 pridruženih članica osnovalo je Mrežu pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji KONEKTA (Network of Social Services Providers in Serbia Konekta).

Misija Mreže je unapređenje zaštite najugroženijih građana, povećanjem obima, raznovrsnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije kroz podršku podizanju kapaciteta pružalaca usluga. Mreža će naročito raditi na: poboljšanju kvaliteta usluga, unapređenju kapaciteta pružalaca usluga i održivosti uspostavljenih usluga, uticaju na kreiranje politika i pravnog okvira socijalne zaštite na svim nivoima, razmeni znanja i dobre prakse, zajedničkom nastupanju, zastupanju, zagovaranju i lobiranju, pozicioniranju Mreže kao kredibilnog partnera kreatorima javnih politika, širenju informacija i podizanju nivoa svesti javnosti o pitanjima važnim za kvalitet života osoba u stanju socijalne potrebe.

CDER je u svojstvu osnivača pristupilo ovom vidu saradnje sa organizacijama civilnog društva u uverenju da će aktivnosti Mreže Konekta doprineti kvalitetnijem pružanju usluga korisnicima i podsticaju izgradnji povoljnijeg okruženja za pružanje usluga socijalne zaštite.

Postavljeno pod: Socijalna politika > Vesti