ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

12/09/2019
Podrška uspostavljanju modela izvešavanja
u socijalnoj zaštiti

Kroz angažman od strane GIZ-a koji sprovodi Projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, CDER je sa velikim zadovoljstvom došao u priliku da doprinese razvoju sistema izveštavanja u socijalnoj zaštiti.

Budući objedinjeni model izveštavanja lokalnih samouprava i pružalaca usluga socijalne zaštite biće vlasništvo Republičkog i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, uloga CDER je da pruži podršku zavodima u razvoju novog modela izveštavanja.

chart

Postavljeno pod: Socijalna politika > Vesti