ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

05/12/2020
Realizovan projekat
„Unapređenje sistema izveštavanja u oblasti pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou”

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) angažovala je CDER za realizaciju projekta „Unapređenje sistema izveštavanja u oblasti pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou”. Glavni cilj projekta bio je podrška republičkom i pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu da unaprede sistem monitoringa i izveštavanja u oblasti pružanja usluga socijalne zaštite na nacionalnom i lokalnom nivou.

Tokom 15 meseci angažovanja, CDER eksperti su zajedno sa stejkholderima – resornim ministarstvom, zavodima za socijalnu zaštitu, lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad, organizacijama socijalne zaštite, predstavnicima GIZ-a – izradili sledeće najvažnije ‘proizvode’:

1) Jedinstven izveštajni obrazac za pružaoce svih vrsta usluga socijalne zaštite, i standardizovnih i nestandardizovanih (inovativnih);

2) Jedinstven izveštajni obrazac za jedinice lokalne samouprave u vezi sa pružanjem usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.

 

Ove obrasce, za koje treba istaći i to da su rodno osetljivi, prate i odgovarajući vodiči koji informišu i savetuju one koji treba da popunjavaju izveštaje kako da to valjano urade.

Na ovaj način stvoreni su konkretni alati za objedinjeno izveštavanje i praćenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.

U okviru projekta izvršeno je pilotiranje koje je obuhvatilo gotovo trećinu srpskih opština, tako da su izrađeni godišnji izveštaji o pružanju usluga socijalne zaštite za čak 43 jedinice lokalne samouprave. Tokom pilotiranja CDER eksperti su imali intenzivnu komunikaciju sa preko 200 predstavnika stejkholdera na lokalu. Pored toga, vodili su komunikaciju i konsultativne sastanke sa predstavnicima ključnih nacionalnih institucija u oblasti socijalne zaštite –  resornog ministarstva, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Stalne konferencije opština i gradova.

Pored rada na terenu, izradu pomenutih izveštajnih obrazaca pratio je i ozbiljan analitički rad u okviru kojeg su izrađene brojne analize, planovi, izveštaji i vodiči, sa ukupno 200 strana teksta.

 

Uspešnom realizacijom ovog projekta, i pored toga što su spoljašnji uslovi bili jako nepovoljni usled kovid19 pandemije, CDER je potvrdio da ima kapacitete za realizovanje projekata sa nacionalnim obuhvatom.

Postavljeno pod: Socijalna politika > Vesti