ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

02/12/2015
Stanje i trendovi u socijalnoj zaštiti

skgo-logo

 

Danas je održana sednica Odbora SKGO za zdravlje i socijalnu politiku u proširenom sastavu uz učešće preko 70 direktora Centara za socijalni rad i predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na sednici odbora predstavljeni su nalazi istraživanja o stanju i trendovima u socijalnoj zaštiti koje je naručio i organizovao SKGO a na čijem sprovođenju su bili angažovani Aleksandar Jugović, Brankica Janković, Ivan Mladenović i Branka Mrsulja.

Ivan Mladenović (konsultant CDER), predstavio je nalaze istraživanja zasnovanog na podacima dobijenim od lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i organizacija civilnog društva.  Prema raspoloživim podacima može se zaključiti da socijalna zaštita na lokalnom nivou stagnira ili se čak pojavljuju regresivni trendovi.

Nedovoljna normativna uređenost lokalne socijalne zaštite, posebno uslova za razvoj za socijnih usluga u zajednici evidnetirana je kao problem zabrinjavajućih razmera.Naime, svega 2/3 lokalnih samouprava (LS) u Srbiji ima Odluku o socijalnoj zaštiti, donetu nakon Zakona o socijalnoj zaštiti.  Uslovi za pružanje lokalnih usluga nisu definisani u većini zajednica, čak i cenu usluge ne zna više od planove za razvoj socijalne zaštite,  2/3 LS (nemaju akt u kome izračunata i utvrđena cena usluge). Budući da svega 41.6% LS ima važeće strategije za ovu oblast, ne iznenađuje da se usluge arbitrano finansiraju, uspostavljaju u nekom trenutku a zatim gase.

I sam broj lokalnih usluga socijalne zaštite, smanjen je u odnosu na 2012 godinu, dok one koje postaje u ogromnoj većini nisu usklađene sa obaveznim standardima. Saznanje da minimalni broj pružalaca usluga je dostigao standarde i dobio licencu, ukazuje na neposredni rizik gašenja usluga – jer rok za licenciranje ističe maja 2016 godine.

Izjavu sekretara Odbora SKGO za zdravlje i socijalnu politiku možete videti ovde

Postavljeno pod: Socijalna politika > Vesti