ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

18/11/2020
Uspešno realizovan međunarodni onlajn trening u okviru Erazmus+ programa

U okviru EU programa Erasmus+, akcijа Capacity Building for Youth in ACP countries, Latin America and Asia, CDER realizuje internacionalni projekat pod nazivom MEDIAactive Youth – Transnational initiative.

Tokom oktobra i novembra 2020. godine sa uspehom je realizovana jedna od najvažnijih aktivnosti projekta – trening u oblasti medijske pismenosti i medijskog aktivizma za omladinske radnike iz 11 latinoameričkih i evropskih partnerskih organizacija. Trening je sproveden uz korišćenje savremenih onjaln alata – Moodle platforme, Zoom aplikacije i Fejsbuka. U okviru treninga je 42 polaznika steklo osnovnu edukaciju iz oblasti medijske pismenosti, naučili su kako da napišu kvalitetan medijski tekst, kako da koriste medijske onjaln alate i društvene mreže za omladinski aktivizam, kako da kritički percipiraju vesti, kako da naprave blog… Takođe, kroz zajednička onlajn druženja i fejsbuk stranu, polaznici su upoznali jedni druge i situaciju u omladinskoj politici u partnerskim zemljama.

Nakon realizovanog treninga nastavlja se rad na ostale dve glavne projektne aktivnosti – pokretanju međunarodnog e-magazina za omladinsku politiku i izradi javno dostupnih onlajn kurseva posvećenih medijskoj pismenosti i aktivizmu.

Projekat MEDIAactive Youth ima sledeće glavne ciljeve:

1. Osnaživanje kapaciteta omladinskih organizacija i radnika u oblasti medijske pismenosti i medijskog aktivizma i jačanje njihovog aktivnog učešća u društvu, kao i promocija transkontinentalne saradnje između omladinskih organizacija iz Severne Evrope, Balkana i Latinske Amerike.

2. Jačanje medijske promocije omladinske politike i demokratskih vrednosti u partnerskim zemljama i na nivou Evropa-Latinska Amerika

3. Stvaranje informacionog medijskog čvorišta između Evrope i Latinske Amerike u oblasti omladinske politike koje će bolje povezati ove udaljene delove sveta.

CDER je koordinator projekta a partneri su respektabilne NVO iz Meksika, Argentine, Kolumbije, Hondurasa, Paragvaja, Švedske, Estonije, Litvanije, Makedonije i Srbije.

Postavljeno pod: Omladinska politika > Vesti