ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Oblast aktivnosti: Aktuelni projekti
28/02/2024

Uspešno realizovani MEDIActive Youth promotivni skupovi u 7 zemalja

U okviru „MEDIActive Youth: Africa on Board” projekta tokom februara 2024. godine održan je po jedan skup u svakoj partnerskoj zemlji – Alžiru, Egiptu, Estoniji, Maroku, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Tunisu.

21/11/2023

Uspešno održan Drugi celodnevni
onlajn sastanak projektnog tima

Drugi celodnevni onlajn sastanak projektnog tima u okviru projekta MEDIActive Youth održan je 20. novembra 2023. godine putem Skype aplikacije.

02/08/2023

Javno dostupni obrazovni materijali
iz medijske pismenosti na 5 jezika

Obrazovni paket materijala posvećen edukaciji iz medijske pismenosti korišćenjem hibridne metode, koji je kreiran u okviru projekta „Transcontinental MEDIActive Youth: Africa on Board”, sada je javno dostupan na web stranici projekta.

06/06/2023

Uspešno sprovedeno 7 pilot obuka
iz medijske pismenosti

Obrazovni paket materijala posvećen edukaciji iz medijske pismenosti, koji je kreiran u okviru projekta „Transcontinental MEDIActive Youth: Africa on Board”, uspešno je testiran kroz 7 pilot obuka. Svaka od 7 partnerskih organizacija organizovala je dvodnevnu pilot obuku tokom koje je obučeno preko 90 mladih aktivista.

28/04/2023

Podstrek saradnji organizacija Evrope i Afrike

U tuniskom gradu Nabeulu održan je važan sastanak predstavnika CDER i šest drugih partnera iz Afrike i Europe. Sastanak je organizovan u sklopu međunarodnog Erasmus+ projekta MEDIActive Youth, kojim naša organizacija koordinira.

05/04/2023

Izrađen trening program „Učenje medijske
pismenosti kombinovanim metodom“

Omladinski radnici, nastavnici, medijski aktivisti, mladi – obratite pažnju: izrađen je sjajan trening program „Učenje medijske pismenosti kombinovanim metodom“, posvećen edukaciji mladih iz medijske pismenosti. Čine ga tri vrste nastavnog materijala: kurikulum, priručnik i smernice za edukatore.Oblast aktivnosti: Aktuelni projekti