ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Oblast aktivnosti: Aktuelni projekti
28/04/2023

Podstrek saradnji organizacija Evrope i Afrike

U tuniskom gradu Nabeulu održan je važan sastanak predstavnika CDER i šest drugih partnera iz Afrike i Europe. Sastanak je organizovan u sklopu međunarodnog Erasmus+ projekta MEDIActive Youth, kojim naša organizacija koordinira.

05/04/2023

Izrađen trening program „Učenje medijske
pismenosti kombinovanim metodom“

Omladinski radnici, nastavnici, medijski aktivisti, mladi – obratite pažnju: izrađen je sjajan trening program „Učenje medijske pismenosti kombinovanim metodom“, posvećen edukaciji mladih iz medijske pismenosti. Čine ga tri vrste nastavnog materijala: kurikulum, priručnik i smernice za edukatore.

01/06/2021

Great multilingual online media literacy courses in free access!

In cooperation with project partners, CDER was developed two multilingual online media literacy courses: 1) Advanced Media Literacy Course; 2) Media Skills for Engaged Youth. Courses are available in free access at this link: https://mediactiveyouth.net/courses. They were created within the MEDIActive Youth project, supported by the Erasmus+ Programme.

20/05/2021

The new look of the Transnational Youth e-Magazine for youth policy

TYM – the Transnational Youth e-Magazine for youth policy, youth (media) activism and promotion of democratic values got a new look now and a new web adress https://tymagazine.net. e-Magazine was redesigned within the EU Erasmus+ Programme (KA2 Capacity Building for Youth in ACP countries, Latin America and Asia) as a part of the MEDIAactive Youth Project. TYM also got its Android and iOS application available on Google Play and App Store.

01/06/2014

ČUVARI SNA – tradicionalna srpska muzika kao čuvar kulturnog identiteta i ambasador kulture

Projekat se sastoji od jednog muzičko-edukativnog nastupa vrhunskih umetnika, izvođača tradicionalne srpske muzike, Braće Teofilović. Oni će održati koncert u Mađarskoj (Budimpešta). Koncert je prvenstveno namenjen srpskoj dijaspori, ali i svim ostalima koji žele da se upoznaju sa tradicionalnom srpskom muzikom. Teofilovići će koncert koncipirati tako da između muzičkih delova imaju i edukativne narativne partije, […]

01/06/2014

Digitalna kolekcija nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije

Cilj projekta je doprinošenje procesu digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji digitalizovanjem reprezentativnih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa (NKN) i kreiranjem prvog sajta sa digitalnom kolekcijom NKN Srbije. Projekat se sastoji iz tri grupe aktivnosti: Formiranje digitalne kolekcije NKN Srbije. Aktivnost čini istraživanje i digitalno dokumentovanje NKN na terenu širom Srbije; Prezentovanje digitalne kolekcije NKN. Aktivnost […]Oblast aktivnosti: Aktuelni projekti