ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Organizaciona struktura

Najviše telo koje određuje politiku organizacije jeste skupština organizacije koju čine svi članovi organizacije. Upravno telo čini upravni odbor od tri člana koji donosi obavezujuće operativne odluke većinom glasova.

Dnevno operativne zadatke sprovode projektni timovi na čelu sa menadžerima ili koordinatorima projekta.

Do sada u praksi, manadžeri ili koordinatori projekta su uvek prisustvovali sastancima upravnog odbora.