ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

O nama

Centar za društveno ekonomski razvoj – CDER je nevladina organizacija sa sedištem u Jagodini. Osnovana je 2005. godine, na inicijativu kvalifikovanih eksperata iz različitih oblasti, sa namerom da deluje na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou i da postane pozitivan faktor društvenog i ekonomskog razvoja u nacionalnim i evropskim okvirima.

Po broju realizovanih i aktuelnih projekata u poslednjih nekoliko godina CDER je najsnažnija organizacija u Centralnoj Srbiji i jedna od najvećih u zemlji.

Korisnici usluga CDER-a su prvenstveno pravna lica (lokalne samouprave, različite javne institucije, nevladine organizacije, razvojne agencije, kancelarije za mlade…), kao i građani, pre svega mladi ljudi.

Članovi organizacije su vodeći nacionalni konsultanti i eksperti iz različitih oblasti – ekonomske, socijalne, omladinske, kulturne politike.

Organizacija trenutno ima 4 stalno zaposlene osobe i preko 10 osoba projektno angažovanih. Pored toga, u radu CDER-a učestvuje i veliki broj volontera.

Organizacijom rukovodi Upravni odbor, koji ima tri člana, na čelu sa predsednikom Ivanom Mladenovićem. Direktor organizacije je Darko Dimitrijević.