ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Ljudska prava
Cilj

Promocija i zaštita ljudskih prava, borba protiv diskriminacije, širenje kulture mira, tolerancije, interkulturalnih vrednosti, dijaloga, saradnje i nenasilnog rešavanja sukoba.

 

Delovanje

PROMOVISANJE INTERKULTURALNOSTI KROZ KNJIŽEVNOST I UMETNOST

Inovativni trening za mlade i profesore srednjih škola u kojem se umetnost (književnost, film i muzika) koristi u edukativne svrhe. Polaznici se putem primera iz umetnosti, uz metode neformalnog učenja, edukuju da razumeju i promovišu osnovne interkulturalne vrednosti. Treningom se kod polaznika vrši jačanje pozitivne svesti o drugim kulturama, razvija osećaj za toleranciju, razbijaju predrasude i ksenofobija. Takođe, učesnici tokom kursa razvijaju sposobnosti i uče metode koje ih osnažuju da postanu peer edukatori za promociju interkulturalnih vrednosti i podsticanje interkulturalnog dijaloga.


GRAD KOJI NA(E)STAJE

Tribine i diskusione radionice na kojima se razmatra odnos među „rođenim stanovnicima” jednog grada i onima koji su se doselili. Tokom tribina i radionica vrši se analiza potreba da se drugi sugrađanin „označi“ i podvede pod neki od negativnih stereotipa („dođoši”, „prečani”, „šiptari”, „kosovari”, „planinci”). Vrši se sučeljavanje vrednosnih stavova mladih i starijih, onih koji se osećaju „urbanim” i onih za koje se tvrdi da su nosioci „suburabanog” i dr. U diskusijama učestvuju profesori građanskog vaspitanja, istoričari, sociolozi…


INTERKULTURALNI DIJALOG KROZ USTANOVE KULTURE

Originalna ’’botom-up’’ inicijativa kroz koju se otvara i vođi slojeviti, ali prezicno koncipiran interkulturalni dijalog u koji se uključuje čitava lokalna zajednica. Međukulturna razmena koja vodi upoznavanju, razumevanju i prihvatanju ’’drugog’’ i izgradnji stabilne i održive zajednice, vodi se u ustanovama kulture, ali i u medijima i kroz javnu kampanju.