ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

12/09/2019

MEDIActive Youth – Transnational initiative
novi međunarodni projekat CDER-a

CDER sa uspehom nastavlja aktivnosti u okviru međunarodnog EU programa Erasmus+. U okviru akcije Capacity Building for Youth in ACP countries, Latin America and Asia, CDER je aplicirao sa internacionalnim projektom pod nazivom MEDIAactive Youth – Transnational initiative.

12/09/2019

Podrška uspostavljanju modela izvešavanja
u socijalnoj zaštiti

Kroz angažman od strane GIZ-a koji sprovodi Projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, CDER je sa velikim zadovoljstvom došao u priliku da doprinese razvoju sistema izveštavanja u socijalnoj zaštiti.

12/09/2019

CDER upravlja projektom iz programa ReLOaD
Turizam, kultura i kulturna baština za razvoj ruralnih zajednica

U okviru programa ReLOaD (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu) koji je finansiran od strane EU a implementiran od strane UNDP-a i koji se sprovodi na teritoriji 5 lokalnih samouprava u Srbiji.

16/10/2018

Uspešno realizovan trening kurs
YOUth on the Mov(i)e

Od 22. do 30. septembra 2018. godine u Banji Koviljači realizovan je trening kurs o korišćenju filma za izgradnju boljeg regiona i pospešivanje pomirenja među narodima Zapadnog Balkana. Trening je realizovan u okviru projekta YOUth on the Mov(i)e – Building a Better Region Through Film.

06/06/2018

Novi međunarodni projekat CDER-a
uz podršku RYCO fonda

Centar za društveno ekonomski razvoj počinje sa realizacijom projekta YOUth on the Mov(i)e – Building a Better Region Through Film. Opšti cilj projekta je ”Promovisanje interkulturalnog dijaloga i tolerancije i podrška pomirenju u regionu Zapadnog Balkana”. Projekat promoviše pomirenje, saradnju i bolje razumevanje u regionu koristeći snagu filma.

15/02/2018

Uspešno završen IPA projekat Povećanje efikasnosti politika zapošljavanja ranjivih grupa

CDER je kao jedan od konzorcijumskih partnera učestvovao u realizovanju potprojekta 5 (LOT 5), koji je implementiran u okviru velikog projekta pod nazivom „Povećanje efikasnosti politika zapošljavanja ranjivih grupaˮ (engl. “Increasing the Effectiveness of Employment Policies towards Disadvantaged Groups”). Projekat je finansirala Evropska unija u okviru IPA 2012 Nacionalnog programa.