ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

02/08/2023

Javno dostupni obrazovni materijali
iz medijske pismenosti na 5 jezika

Obrazovni paket materijala posvećen edukaciji iz medijske pismenosti korišćenjem hibridne metode, koji je kreiran u okviru projekta „Transcontinental MEDIActive Youth: Africa on Board”, sada je javno dostupan na web stranici projekta.

06/06/2023

Uspešno sprovedeno 7 pilot obuka
iz medijske pismenosti

Obrazovni paket materijala posvećen edukaciji iz medijske pismenosti, koji je kreiran u okviru projekta „Transcontinental MEDIActive Youth: Africa on Board”, uspešno je testiran kroz 7 pilot obuka. Svaka od 7 partnerskih organizacija organizovala je dvodnevnu pilot obuku tokom koje je obučeno preko 90 mladih aktivista.

30/05/2023

Sofija – saradnja na aktivizaciji seniora

CDER i partneri iz Poljske, Bugarske, Italije, Kipra i Slovenije, okupili su se kako bi razgovarali o napretku međunarodnog projekta ”Inovativne tehnike za aktiviranje seniora”, razmenili iskustva u oblasti inovativnih metoda rada sa osobama starijim od 60 godina, koje će ih osnažiti da pokrenu društvene promene u svojim lokalnim zajednicama.

11/05/2023

Pokrenuta platforma za poljoprivrednike
– svi podsticaji na jednom mestu

Poljoprivrednici u Srbiji prvi put imaju priliku da na jednom mestu, na jedinstvenoj platformi izrađenoj prema njihovim interesovanjima i potrebama, nađu sve informacije o podršci koju mogu dobiti iz budžeta lokalnih samouprava.

08/05/2023

Međunarnodna radna praksa u CDER-u

Našem timu će se, nakon što je uspešno završila postdiplomiske studije u Budimpešti, pridružiti koleginica iz Albanije. Radnu praksu će obavljati u CDER-u u toku narednih 5 meseci.

03/05/2023

Balkan u akciji protiv krijumčarenja

CDER je angažovan za sprovođenje monitoringa i evaluacije projekata na Zapadnom Balkanu u okviru regionalnog projekta „Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu“, koji podržava Evropska komisija.