ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Misija i vizija


Misija:

Posvećeni razvoju zajednice gradimo mrežu partnerstava sa lokalnim i međunarodnim ključnim akterima i građanima kako bi svi zajedno kreirali inkluzivno, inovativno i kreativno društvo.

Vizija:
Mi smo organizacija koja građanima prva padne na pamet kada govore o učešću civilnog sektora u izgradnji ekonomski snažnog, inkluzivnog, inovativnog i kreativnog društva.