ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Izgradnja kapaciteta
Ciljevi

Izgradnja kapaciteta institucija i organizacija u javnom i civilnom sektoru i partnersko delovanje zarad dobrobiti zajednice uz uverenje da su lokalna znanja i prakse nezamenjiv elemenat održivog društveno-ekonomskog razvoja.

Izgradnja društva znanja razvijanjem inovativnih modela obrazovanja i obuka i kontinuiranim unapređenjem ljudskih resursa putem celoživotnog obrazovanja.


Delovanje

STRATEŠKO I AKCIONO PLANIRANJE

CDER pruža podršku u izradi strateških i akcionih planova opština putem metode mentorskog vođenja i održavanjem formalnih treninga. Relevantni predstavnici lokalne zajednice (članovi radne grupe za izradu akcionog plana) pohađaju tri dvodnevna treninga: 1. Uvod u strateško planiranje i pregled tekuće situacije; 2. Identifikacija prioriteta i definisanje ciljeva; 3. Izrada akcionog plana. Pored ovog, stručni mentor radi na terenu individualno sa članovima radne grupe, odnosno sa pojedincima iz svake tematske grupe koja se naknadno formira iz radne grupe. CDER tim je do danas održao više desetina treninga iz strateškog i akcionog planiranja, a uz to ”od početka do kraja” metodom mentorske podrške, vodio proces izrade više od 40 strateških dokumenata koje su usvojile lokalne samouprave.


UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM (PCM)

Upravljanje projektnim ciklusom CDER drži kao formalni trening koji zavisno od potrebe korisnika može da traje od 3 do 5 dana, i kao mentorski proces, tokom kojeg tim CDER-a sa korisnicima razvija određeni projekat za konkretni grant. Do danas smo pružili podršku uspešnom razvoju više od 40 pojedinačnih projekata u ukupnoj vrednosti od preko 1.000.000 evra.


UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA

Pored pomoći institucijama i organizacijama u izradi projektnih predloga za EU fondove, CDER partnerski učestvuje i u njihovoj implementaciji, i to često kao organizacija zadužena za upravljenje projektom, s obzirom da četiri člana CDER-a imaju respektabilno višegodišnje iskustvo u ovom domenu.


FINANSIJSKI MENADŽMENT U NVO

Obzirom na uspostavljeni pravni okvir za delovanje NVO CDER drži trening koji ima za cilj da približiti odredbe propisa koje direktno utiču na poslovanje nevladinih organizacija kao i da olakša primenu brojnih i ponekad protivurečnih poreskih, carinskih i računovodstvenih propisa.


USPOSTAVLJANJE SISTEMA MONITORINGA I EVALUACIJE PRUŽANJA USLUGA U ORGANIZACIJI I ZAJEDNICI

Integrisanom uslugom (obuka i mentorska pomoć), korisniku se obezbeđuje da stekne opšta znanja o upravljanju projektom (PCM) i primeni ih u konkretnoj situaciji sopstvenog organizacionog razvoja.


JAČANJE ORGANIZACIJA I POJEDINACA PUTEM EDUKATIVNIH TRENINGA

CDER nudi desetak različitih inovativnih treninga iz više oblasti: socijalne politike, omladinske politike, kulture, preduzetništva i izgradnje karijere… Treninge su kreirali i realizuju eksperti za date oblasti. Kvalitet svih treninga potvrđen je kroz praksu.


USPOSTAVLJANJE SOCIJALNIH SERVISA U ZAJEDNICI

Usluga obuhvata praktične načine uspostavljanja i izgradnje održivosti socijalnih servisa. Dosadašnjim radom obuhvatili smo usluge pomoći u kući, kluba za stare, dnevnog boravka za OSI, sociorehabilitacionog servisa podrške mladima sa asocijalnim ponašanjem. Do sada je CDER tim pružio podršku projektnom razvoju socijalnih servisa u preko 30 slučajeva u brojnim opštinama širom Srbije.