ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Omladinska politika
Cilj

Aktivan angažman u oblasti omladinske politike, zalaganje za poboljšanje položaja mladih, podsticanje omladinskog aktivizma i mobilnosti, edukovanje mladih i drugi oblici rada sa mladima i za mlade.


Delovanje

UPRAVLJANJE IZRADOM AKCIONIH PLANOVA ZA MLADE

CDER pruža podršku u izradi lokalnih akcionih planova za mlade kombinacijom mentorskog vođenja i održavanjem formalnih treninga. Relevantni predstavnici lokalne zajednice (članovi radne grupe za izradu akcionog plana) pohađaju tri dvodnevna treninga: 1. Uvod u strateško planiranje i pregled tekuće situacije; 2. Identifikacija prioriteta i definisanje ciljeva; 3. Izrada akcionog plana. Pored ovog, stručni mentor radi na na terenu individualno sa članovima radne grupe, odnosno sa pojedincima iz svake tematske grupe koja se naknadno formira iz radne grupe. CDER tim je do sada vodio proces izrade akcionog plana za mlade u dvadesetak lokalnih samouprava.


RESURS CENTAR

CDER je već 4 godine (od 2010) resurs centar Ministarstva omladine i sporta za Pomoravski okrug. U ovom svojstvu CDER svake godine sprovodi sledeće aktivnosti: 1. Kompletna organizacija (raspisivanje, promovisanje, evaluacija pristiglih prijava, monitoring…) konkursa za formalne i neformalne grupe mladih za finansiranje omladinskih projekata u Pomoravskom okrugu; 2. Sprovođenje trodnevne obuke za omladinske grupe za pisanje projekata; 3. Pružanje podrške formalnim i neformalnim grupama mladih u realizaciji odabranih projekata; 4. Organizovanje centralnog javnog događaja za mlade.


PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I KARIJERNO VOĐENJE

CDER ima tim od petoro iskusnih stručnih radnika (pedagog, psiholog, profesor razredne nastave, profesor građanskog vaspitanja i andragog) osposobljenih za sprovođenje programa profesionalne orijentacije i karijernog vođenja i savetovanja. Ovaj tim radi direktno sa mladima ali i pruža program obuke za karijerne savetnike (TOT).


OMLADINSKO PREDUZETNIŠTVO

Višednevni trening kurs kojim se mladi edukuju da promovišu omladinsko preduzetništvo i da pokrenu sopstveni biznis. Učesnici uče da kod sebe i drugih mladih razvijaju duh inicijative, kreativnosti i preduzetništva, upoznaju osnove preduzetništva, poslovne veštine i najbolje EU prakse u oblasti omladinskog preduzetništva. Posebna pažnja se tokom treninga posvećuje biznis inovacijama. Trening je zasnovan na metodama i tehnikama neformalnog učenja.


PROMOVISANJE INTERKULTURALNOSTI KROZ KNJIŽEVNOST I UMETNOST

Inovativni trening za mlade i profesore srednjih škola u kojem se umetnost (književnost, film i muzika) koristi u edukativne svrhe. Polaznici se putem primera iz umetnosti, uz metode neformalnog učenja, edukuju da razumeju i promovišu osnovne interkulturalne vrednosti. Treningom se kod polaznika vrši jačanje pozitivne svesti o drugim kulturama, razvija osećaj za toleranciju, razbijaju predrasude i ksenofobija. Takođe, učesnici tokom kursa razvijaju sposobnosti i uče metode koje ih osnažuju da postanu peer edukatori za promociju interkulturalnih vrednosti i podsticanje interkulturalnog dijaloga.


KORIŠĆENJE FILMA ZA OMLADINSKI AKTIVIZAM

Višednevni trening kurs (5-10 dana) u okviru kojeg se mladi motivišu, edukuju i osnažuju da koriste film za omladinski aktivizam – za ukazivanje na probleme mladih i njihovo rešavanje, kao i za promovisanje omladinske politike. Polaznici uče kako da naprave film (osnovi scenarija, kamere, režije i montaže), stiču znanje o problemima mladih i omladinskoj politici, i direktno učestvuju u izradi kratkih angažovanih filmova.


OBUKA ZA VRŠNJAČKU EDUKACIJU KROZ DRAMU

Obuka se sastoji od edukativnog dela kojim se mladi detaljno upoznaju sa problemom kojim će se predstava baviti (npr. problem narkomanije, nasilja, disktriminacije…). Drugi deo obuke predstavlja ovladavanje dramskim tehnikama i učesnici obuke kreiraju scene koje se kasnije spajaju u jednu celovitost tj. predstavu. Krajnji ishod celokupne obuke je predstava koja se izvodi pred publikom, čime se edukativna poruka prenosi odgovarajućim ciljnim grupama i široj zajednici.


OBUKA ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE – MEDIJATORE NA PREVENIRANJU I UBLAŽAVANJU RIZIČNIH SITUACIJA KOD MLADIH

Cilj vršnjačke medijacije je da informiše decu i mlade o putevima i načinima delotvornog rešavanja konflikata, kao i da utiče na formiranje pozitivnih stavova o toleranciji, nenasilju i uvažavanju različitosti. Obuka je razvijena na osnovu programa GTZ-a i Pedagoškog društva Srbije. Traje 5 dana i obuhvata trening adolescenata i izradu akcionog plana. Direktni korisnici su učenici, profesori, i stručni saradnici iz osnovnih i srednjih škola.


“ROLL PLAY” EDUKACIJA ZA PREVENCIJU RIZIČNIH SITUACIJA KOD MLADIH

“Rollplay” je jednodnevna obuka namenjena mladima u doba adolescencije koja ima za cilj da pruži osnovna znanja i podigne svest mladih u oblasti nasilja. Prioritet ove obuke je da mladi prepoznaju i adekvatno reaguju u izazvanim situacijama koje imaju notu nasilja.


OBUKE IZ OBLASTI PREVENCIJE HIV/AIDS-a

Obuke iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a vrše se uz primenu raznovrsnih zdravstveno-vaspitnih metoda kojima se postiže maksimalno individualno i grupno angažovanje u sticanju novih znanja i veština. CDER sprovodi dva tipa obuke: namenjene krajnjim korisnicima (omladinska edukacija) i namenjene trenerima (TOT).