ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Kulturna politika
Ciljevi

Jačanje kulturnog i kreativnog sektora/industrija obezbeđivanjem relevantnih kompetencija i znanja, podsticanjem savremenog stvaralaštva i korišćenja digitalnih tehnologija, pospešivanjem mobilnosti kulturnih aktera i umetnika, radom na razvoju publike i na druge načine.

 Promocija i prezentacija kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti, doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi kulturnog nasleđa, rad na digitalizaciji nasleđa i edukacija relevantnih aktera.

 

Delovanje

DIGITALIZACIJA I PROMOCIJA KULTURNOG NASLEĐA

CDER ima eksperte (dva etnologa, tri bibliotekara, profesora univerziteta, programera i filmskog autora) sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti kulturnog nasleđa, posebno njegovog očuvanja i prezentovanja putem digitalizacije. Organizacija pruža stručne usluge na ovom polju ustanovama kulture (bibliotekama, muzejima, centrima za kulturu), kao i turističkim organizacijama. Kao partner ili samostalno, CDER je učestvovao u desetak projekata čija je tema bila kulturno nasleđe. Naš tim je do sada digitalizovao deo kulturnog nasleđa u šest opština u Srbiji. Organizacija je kreirala i prvi domaći portal sa objedinjenom bazom svih digitalnih kolekcija kulturnog nasleđa Srbije (www.atlaskulturnebastine.rs).

PROMOVISANJE INTERKULTURALNOSTI KROZ KNJIŽEVNOST I UMETNOST

Inovativni trening za mlade i profesore srednjih škola u kojem se umetnost (književnost, film i muzika) koristi u edukativne svrhe. Polaznici se putem primera iz umetnosti, uz metode neformalnog učenja, edukuju da razumeju i promovišu osnovne interkulturalne vrednosti. Treningom se kod polaznika vrši jačanje pozitivne svesti o drugim kulturama, razvija osećaj za toleranciju, razbijaju predrasude i ksenofobija. Takođe, učesnici tokom kursa razvijaju sposobnosti i uče metode koje ih osnažuju da postanu peer edukatori za promociju interkulturalnih vrednosti i podsticanje interkulturalnog dijaloga.

KORIŠĆENJE FILMA ZA OMLADINSKI AKTIVIZAM

Višednevni trening kurs (5-10 dana) u okviru kojeg se mladi motivišu, edukuju i osnažuju da koriste film za omladinski aktivizam – za ukazivanje na probleme mladih i njihovo rešavanje, kao i za promovisanje omladinske politike. Polaznici uče kako da naprave film (osnovi scenarija, kamere, režije i montaže), stiču znanje o problemima mladih i omladinskoj politici, i direktno učestvuju u izradi kratkih angažovanih filmova.

OBUKA ZA VRŠNJAČKU EDUKACIJU KROZ DRAMU

Obuka se sastoji od edukativnog dela kojim se mladi detaljno upoznaju sa problemom kojim će se predstava baviti (npr. problem narkomanije, nasilja, disktriminacije…). Drugi deo obuke predstavlja ovladavanje dramskim tehnikama i učesnici obuke kreiraju scene koje se kasnije spajaju u jednu celovitost tj. predstavu. Krajnji ishod celokupne obuke je predstava koja se izvodi pred publikom, čime se edukativna poruka prenosi odgovarajućim ciljnim grupama i široj zajednici.