ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Biznis i karijera
Ciljevi

Izgradnja uređenog tržišta i društva sa efikasnim institucijama koje kroz saradnju sa privrednim i civilnim akterima stvaraju i brižno sprovode politike i mere u službi javnog interesa.

Podsticanje uključivanja građana u svet rada, promovisanje i razvijanje profesionalne orijentacije, karijernog vođenja, celoživotnog učenja i preduzetništva.

Jačanje privrede i poljoprivrede kroz uspostavljanje podsticajnog ambijenta za snažan i održiv razvoj usklađen sa ekološkim obzirima i usmeren na unapređenje socijalne kohezije.


Delovanje

UPRAVLJANJE IZRADOM AKCIONIH PLANOVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

CDER pruža podršku u izradi lokalnih akcionih planova za zapošljavanje kombinacijom mentorskog vođenja i održavanjem formalnih treninga. Relevantni predstavnici lokalne zajednice (članovi radne grupe za izradu akcionog plana) pohađaju tri dvodnevna treninga: 1. Uvod u strateško planiranje i pregled tekuće situacije; 2. Identifikacija prioriteta i definisanje ciljeva; 3. Izrada akcionog plana. Pored ovog, stručni mentor radi na na terenu individualno sa članovima radne grupe, odnosno sa pojedincima iz svake tematske grupe koja se naknadno formira iz radne grupe.CDER tim je do sada vodio proces izrade akcionog plana za zapošljevanje u tri lokalne samouprave.


PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I KARIJERNO VOĐENJE

CDER ima tim od petoro iskusnih stručnih radnika (pedagog, psiholog, profesor razredne nastave, profesor građanskog vaspitanja i andragog) osposobljenih za sprovođenje programa profesionalne orijentacije i karijernog vođenja i savetovanja. Ovaj tim radi direktno sa mladima ali i pruža program obuke za karijerne savetnike (TOT).


OMLADINSKO PREDUZETNIŠTVO

Višednevni trening kurs kojim se mladi edukuju da promovišu omladinsko preduzetništvo i da pokrenu sopstveni biznis. Učesnici uče da kod sebe i drugih mladih razvijaju duh inicijative, kreativnosti i preduzetništva, upoznaju osnove preduzetništva, poslovne veštine i najbolje EU prakse u oblasti omladinskog preduzetništva. Posebna pažnja se tokom treninga posvećuje biznis inovacijama. Trening je zasnovan na metodama i tehnikama neformalnog učenja.


FINANSIJSKA EDUKACIJA GRAĐANA

Cilj ovih edukativnih radionica je da se učesnici upoznaju sa osnovnim finansijskim pojmovima i konceptima – uobičajenim finansijskim proizvodima (depoziti, krediti, akcije, osiguranja…), značajem štednje, odnosima rizika i dobiti prilikom ulaganja novca, pravima na dobijanje tačnih informacija prilikom ulaganja novca… Edukaciju prate i posebno kreirane vežbe za planiranje budžeta.