ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Izvori finansiranja

CDER se primarno finansira projektno, na osnovu odobrenih aplikacija na kompetetivnim konkursima.

Važan izvor finansiranja jeste na osnovu ugovora o pružanju konsultantskih usluga ili obuka kojih smo imali 20-tak sa raznim lokalnim akterima.

CDER je imao projekte kod:

Evropska Unija – 6 projekata;
Ministarstva omladine i sporta – 8 projekata i još 5 ugovora;
Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – 3 projekta;
Ministarstva kulture – 2 projekta;
Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – 2 projekta;
Ministarstva za dijasporu – 2 projekta;
USAID – 1 projekat;
GTZ – 1 projekat;
Fonda za otvoreno društvo – 2 projekta;
Fonda za socijalne inovacije (SIF) – 2 projekta;
Tima za implementaciju SSS – 2 projekta;
Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu – 1 projekat.