ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Oblast aktivnosti: Socijalna politika
30/05/2023

Sofija – saradnja na aktivizaciji seniora

CDER i partneri iz Poljske, Bugarske, Italije, Kipra i Slovenije, okupili su se kako bi razgovarali o napretku međunarodnog projekta ”Inovativne tehnike za aktiviranje seniora”, razmenili iskustva u oblasti inovativnih metoda rada sa osobama starijim od 60 godina, koje će ih osnažiti da pokrenu društvene promene u svojim lokalnim zajednicama.

11/05/2023

Pokrenuta platforma za poljoprivrednike
– svi podsticaji na jednom mestu

Poljoprivrednici u Srbiji prvi put imaju priliku da na jednom mestu, na jedinstvenoj platformi izrađenoj prema njihovim interesovanjima i potrebama, nađu sve informacije o podršci koju mogu dobiti iz budžeta lokalnih samouprava.

03/05/2023

Balkan u akciji protiv krijumčarenja

CDER je angažovan za sprovođenje monitoringa i evaluacije projekata na Zapadnom Balkanu u okviru regionalnog projekta „Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu“, koji podržava Evropska komisija.

16/12/2022

Projekat ITOSA – održan prvi sastanak
projektnog tima

Prvi sastanak projektnog tima koji radi na implementaciji međunarodnog projekta ”Inovativne tehnike za aktiviranje seniora” (ITOSA) održan je u Krakovu, 12. i 13. decembra.

Na sastanku su utvrđene osnove upravljanja projektom, napravljen je plan za realizaciju predstojećih aktivnosti, strategija za diseminaciju i promociju projekta i podeljeni su prvi zadaci koje treba izvršiti.

14/11/2022

CDER partner na međunarodnom Erazmus+ projektu za obrazovanje odraslih

Projekat zajednički realizuje sedam partnera iz šest evropskih zemalja: Poljske, Bugarske, Srbije, Italije, Kipra i Slovenije. Najvažniji cilj projekta je prikupljanje inovativnih metoda rada sa seniorima (osobama starijim od 60 godina) koje će ih osnažiti da pokrenu društvene promene u svojim lokalnim zajednicama.

05/12/2020

Realizovan projekat
„Unapređenje sistema izveštavanja u oblasti pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou”

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) angažovala je CDER za realizaciju projekta „Unapređenje sistema izveštavanja u oblasti pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou”Oblast aktivnosti: Socijalna politika