ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Oblast aktivnosti: Socijalna politika
12/02/2016

CDER partner na novom velikom projektu
“Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji”

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, uručili su na ceremoniji u Kraljevu sertifikate za 28 projekata koji će biti realizovani kroz program “Evropska podrška inkluzivnom društvu” u vrednosti od 4,3 miliona evra koji finansira Evropska unija.

14/12/2015

Nagrada za najbolji projekat
na EU Exchange programu

Projekat CDER-a “Izgradnja održivih usluga, poslova i organizacija” nagrađen je kao najbolje realizovan projekat u okviru programa „EU Exchange 4“. Projekat je nagradjen za kategoriju “Socijalna zastita”, a odluku o najbolje realizovanom projektu donela je Stalna konferencija i gradova (SKGO) na osnovu ocena tročlane stručne komisije.

04/12/2015

Održana završna konferencija projekta
“Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške
samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji”

Završna konferencija projekta ”Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji”, koji je usmeren na uspostavljanje održive i kvalitetne usluge „pomoć u kući” za odrasle i stare korisnike sa intelektualnim i mentalnim smetnjama, održana je 3. decembra u Paraćinu.

02/12/2015

Stanje i trendovi u socijalnoj zaštiti

Danas je održana sednica Odbora SKGO za zdravlje i socijalnu politiku u proširenom sastavu uz učešće preko 70 direktora Centara za socijalni rad i predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na sednici odbora predstavljeni su nalazi istraživanja o stanju i trendovima u socijalnoj zaštiti koje je naručio i organizovao SKGO a na čijem sprovođenju su bili angažovani Aleksandar Jugović, Brankica Janković, Ivan Mladenović i Branka Mrsulja.

02/10/2015

Osnovana mreža Konekta

Na Skupštini održanoj 1.oktobra u Paraćinu, 28 organizacija i institucija i 6 pridruženih članica osnovalo je Mrežu pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji KONEKTA (Network of Social Services Providers in Serbia Konekta). Misija Mreže je unapređenje zaštite najugroženijih građana, povećanjem obima, raznovrsnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije kroz podršku podizanju kapaciteta pružalaca usluga.

15/05/2015

Nagrada – najbolji projekat
na EU Exchange programu

Projekat CDER-a “Izgradnja održivih usluga, poslova i organizacija” izabran je za najbolje realizovan projekat u okviru programa „EU Exchange 4“. Projekat je nagradjen za kategoriju “Socijalna zastita”, a odluku o najbolje realizovanom projektu donela je Stalna konferencija i gradova (SKGO) na osnovu ocena tročlane stručne komisije.Oblast aktivnosti: Socijalna politika