ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

DONATORI

EU Youth in Action

EU IPA

EU Exchange4

USAID

GTZ

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

Tim Potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva

strana-donatori-13

Fond za otvoreno društvo Srbija
Regional Youth Cooperation Office - RYCO