ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Usluge

STRATEŠKO I AKCIONO PLANIRANJE

CDER pruža podršku u izradi strateških i akcionih planova opština preko metode mentorskog vođenja i održavanjem formalnih treninga. Obuka za strateško planiranje traje 3 dana, a obuka za akciono planiranje 2 dana. CDER tim je do danas održao više desetina treninga iz strateškog i akcionog planiranja, a uz to ”od početka do kraja” metodom mentorske podrške, vodio proces izrade više od 40 strateških dokumenata koje su usvojile lokalne samouprave.

 
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM (PCM)

Upravljanje projektnim ciklusom CDER drži kao formalni trening koji zavisno od potrebe korisnika može da traje od 3 do 5 dana, i kao mentorski proces, tokom kojeg tim CDER-a sa korisnicima razvija određeni projekat za konkretni grant. Do danas smo pružili podršku uspešnom razvoju više od 40 pojedinačnih projekata u ukupnoj vrednosti od oko 1.000.000 evra.

 
FINANSIJSKI MENADŽMENT U NVO

Obzirom na novouspostavljeni pravni okvir za delovanje NVO CDER drži trening koji ima za cilj da približiti odredbe propisa koje direktno utiču na poslovanje nevladinih organizacija kao i da olakša primenu brojnih i ponekad protivurečnih poreskih, carinskih i računovodstvenih propisa.

 
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I KARIJERNO VOĐENJE

CDER ima tim od petoro iskusnih stručnih radnika (pedagog, psiholog, profesor razredne nastave, profesor građanskog vaspitanja i andragog) osposobljenih za sprovođenje programa profesionalne orijentacije i karijernog vođenja i savetovanja. Ovaj tim radi direktno sa mladima ali i pruža program obuke za karijerne savetnike (TOT).

 
FINANSIJSKA EDUKACIJA GRAĐANA

Cilj ovih edukativnih radionica je da se učesnici upoznaju sa osnovnim finansijskim pojmovima i konceptima – uobičajenim finansijskim proizvodima (depoziti, krediti, akcije, osiguranja…), značajem štednje, odnosima rizika i dobiti prilikom ulaganja novca, pravima na dobijanje tačnih informacija prilikom ulaganja novca… Edukaciju prate i posebno kreirane vežbe za planiranje budžeta.

 
IZGRADNJA SERVISA POMOĆI U KUĆI (PUK) ZA STARA LICA I OSI

Obuka ima za cilj: 1. stručno osposobljavanje – prvenstveno gerontodomaćica – za rad na pružanju usluga pomoći u kući starim licima i osobama sa invaliditetom; 2. obezbeđenje funkcionalnih znanja o upravljanju i administriranju rada samog servisa što (ovo je nemenjeno svim licima angažovanim na koordiniranju, administriranju, monitoringu i evaluaciji i pružanju usluga PUK). Obuka se sastoji iz 4 modula i primerena je potrebama radnog osposobljavanja gerontodomaćica kao i rukovodioca serivsa PUK. Stručni tim CDER-a je do sada sproveo obuku u preko 30 opština u Srbiji.

 
USPOSTAVLJANJE SOCIJALNIH SERVISA U ZAJEDNICI

Usluga obuhvata praktične načine uspostavljanja i izgradnje održivosti socijalnih servisa. Dosadašnjim radom obuhvatili smo usluge pomoći u kući, kluba za stare, dnevnog boravka za OSI, sociorehabilitacionog servisa podrške mladima sa asocijalnim ponašanjem. Do sada je CDER tim pružio podršku projektnom razvoju socijalnih servisa u preko 30 slučajeva u brojnim opštinama širom Srbije.

 
USPOSTAVLJANJE SISTEMA MONITORINGA I EVALUACIJE
PRUŽANJA USLUGA U ORGANIZACIJI I ZAJEDNICI

Integrisanom uslugom (obuka i mentorska pomoć), korisniku se obezbeđuje da stekne opšta znanja o upravljanju projektom (PCM) i primeni ih u konkretnoj situaciji sopstvenog organizacionog razvoja.

 
OBUKA ZA VRŠNJAČKU EDUKACIJU KROZ DRAMU

Obuka se sastoji od edukativnog dela kojim se mladi detaljno upoznaju sa problemom kojim će se predstava baviti (npr. problem narkomanije, nasilja, disktriminacije…). Drugi deo obuke predstavlja ovladavanje dramskim tehnikama i učesnici obuke kreiraju scene koje se kasnije spajaju u jednu celovitost tj. predstavu. Krajnji ishod celokupne obuke je predstava koja se izvodi pred publikom, a njom se prenosi edukativna poruka.

 
OBUKA ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE – MEDIJATORE
NA PREVENIRANJU I UBLAŽAVANJU RIZIČNIH SITUACIJA KOD MLADIH

Cilj vršnjačke medijacije je da informiše decu i mlade o putevima i načinima delotvornog rešavanja konflikata, kao i da utiče na formiranje pozitivnih stavova o toleranciji, nenasilju i uvažavanju različitosti. Obuka je razvijena na osnovu programa GTZ-a i Pedagoškog društva Srbije. Traje 5 dana i obuhvata trening adolescenata i izradu akcionog plana. Direktni korisnici su učenici, profesori, i stručni saradnici iz osnovnih i srednjih škola.

 
“ROLL PLAY” EDUKACIJA ZA PREVENCIJU RIZIČNIH SITUACIJA KOD MLADIH

“Rollplay” je jednodnevna obuka namenjena mladima u doba adolescencije koja ima za cilj da pruži osnovna znanja i podigne svest mladih u oblasti nasilja. Prioritet ove obuke je da mladi prepoznaju i adekvatno reaguju u izazvanim situacijama koje imaju notu nasilja.

 
OBUKE IZ OBLASTI PREVENCIJE HIV/AIDS-a

Obuke iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a vrše se uz primenu raznovrsnih zdravstveno-vaspitnih metoda kojima se postiže maksimalno individualno i grupno angažovanje u sticanju novih znanja i veština. CDER sprovodi dva tipa obuke: namenjene krajnjim korisnicima (omladinska edukacija) i namenjene trenerima (TOT).

 
PROMOVISANJE INTERKULTURALNOSTI I INKLUZIVNOG DRUŠTVA
KROZ KNJIŽEVNOST I UMETNOST

Inovativni trening za mlade i profesore srednjih škola u kojem se umetnost (književnost, film i muzika) koristi u edukativne svrhe. Polaznici se putem primera iz umetnosti, uz metode neformalnog učenja, edukuju da razumeju i promovišu osnovne interkulturalne vrednosti. Treningom se kod polaznika vrši jačanje pozitivne svesti o drugim kulturama, razvija osećaj za toleranciju, razbijaju predrasude i ksenofobija. Takođe, učesnici tokom kursa razvijaju sposobnosti i uče metode koje ih osnažuju da postanu peer edukatori za promociju interkulturalnih vrednosti i podsticanje interkulturalnog dijaloga.