ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

15/02/2018
Uspešno završen IPA projekat Povećanje efikasnosti politika zapošljavanja ranjivih grupa

CDER je kao jedan od konzorcijumskih partnera učestvovao u realizovanju potprojekta 5 (LOT 5), koji je implementiran u okviru velikog projekta pod nazivom „Povećanje efikasnosti politika zapošljavanja ranjivih grupaˮ (engl. “Increasing the Effectiveness of Employment Policies towards Disadvantaged Groups”). Projekat je finansirala Evropska unija u okviru IPA 2012 Nacionalnog programa, a sprovodila ga je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Cilj projekta bio je: Povećati efikasnost politika zapošljavanja kroz povećanje pristupa obuci za nezaposlene osobe iz ugroženih grupa, sa ciljem povećanja njihove mogućnosti zapošljavanja i njihovih šansi za zapošljavanje.
Očekivani rezultati na nivou čitavog projekta bili su:
1. U skladu sa potrebama tržišta rada obuku je do kraja projekta prošlo najmanje 5.400 nezaposlenih lica registrovanih kod NSZ;
2. U skladu sa potrebama tržišta rada obuku je do kraja projekta prošlo 300 do 5.400 nezaposlenih Roma registrovanih kod NSZ;

U okviru potprojekta 5 (LOT 5) projektni konzorcijum imao je za cilj da organizuje i realizuje obuke za sticanje znanja i veština iz oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i personalnih servisa, za ukupno 507 osoba.

Poseban zadatak CDER-a u konzorcijumu bio je dizajn i implementacija monitoring sistema obuka. Zaduženja CDER-a su bila:
– Stvaranje metodologije monitoringa i evaluacije;
– Izrada priručnika za sprovođenje metodologije monitoringa i evaluacije;
– Realizacija procesa monitoringa (uključujući posete na terenu);
– Izrada 3 monitoring izveštaja o realizaciji obuke u 32 opštine u Srbiji.

Potprojekat je trajao 18 meseci, od 15.07.2016. do 15.01.2018. Ukupna predviđena vrednost celog projekta bila je 2.516.400 evra, a predviđena vrednost potprojekta 5 (LOT 5) bila je 235.000 evra.

Postavljeno pod: Socijalna politika