ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Oblast aktivnosti: Vesti
12/09/2019

CDER upravlja projektom iz programa ReLOaD
Turizam, kultura i kulturna baština za razvoj ruralnih zajednica

U okviru programa ReLOaD (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu) koji je finansiran od strane EU a implementiran od strane UNDP-a i koji se sprovodi na teritoriji 5 lokalnih samouprava u Srbiji.

16/10/2018

Uspešno realizovan trening kurs
YOUth on the Mov(i)e

Od 22. do 30. septembra 2018. godine u Banji Koviljači realizovan je trening kurs o korišćenju filma za izgradnju boljeg regiona i pospešivanje pomirenja među narodima Zapadnog Balkana. Trening je realizovan u okviru projekta YOUth on the Mov(i)e – Building a Better Region Through Film.

06/06/2018

Novi međunarodni projekat CDER-a
uz podršku RYCO fonda

Centar za društveno ekonomski razvoj počinje sa realizacijom projekta YOUth on the Mov(i)e – Building a Better Region Through Film. Opšti cilj projekta je ”Promovisanje interkulturalnog dijaloga i tolerancije i podrška pomirenju u regionu Zapadnog Balkana”. Projekat promoviše pomirenje, saradnju i bolje razumevanje u regionu koristeći snagu filma.

15/02/2018

Uspešno završen IPA projekat Povećanje efikasnosti politika zapošljavanja ranjivih grupa

CDER je kao jedan od konzorcijumskih partnera učestvovao u realizovanju potprojekta 5 (LOT 5), koji je implementiran u okviru velikog projekta pod nazivom „Povećanje efikasnosti politika zapošljavanja ranjivih grupaˮ (engl. “Increasing the Effectiveness of Employment Policies towards Disadvantaged Groups”). Projekat je finansirala Evropska unija u okviru IPA 2012 Nacionalnog programa.

19/01/2018

Koncеrt Braćе Tеofilović „Srpska muzička riznica“

Koncеrt Braće Tеofilović, izvođači tradicionalnе srpskе muzikе, pod nazivom „Srpska muzička riznica“ izvеdеn jе 17. januara 2018. u prеpunoj sali Kulturnog cеntra Srbijе u Parizu, uz finansijsku podršku Ministarstva kulturе i informisanja, i zajеdničku organizaciju CDER-a i Kulturnog cеntra Srbijе u Parizu,

09/10/2017

Ralizovan projekat „Ritam identiteta”

U okviru projekta CDER-a RITAM IDENTITETA: Tradicionalna srpska muzika kao čuvar kulturnog identiteta, održana su dva koncertna nastupa vrhunskih umetnika, izvođača tradicionalne srpske muzike, Braće Teofilović. Oni su održali koncerte u Hrvatskoj (Vukovar) i Bosni i Hercegovini (Doboj). Koncerti su prvenstveno bili namenjeni Srbima u regionu, ali i svim ostalima koji žele da se upoznaju […]Oblast aktivnosti: Vesti