ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

02/08/2023
Javno dostupni obrazovni materijali
iz medijske pismenosti na 5 jezika

Obrazovni paket materijala posvećen edukaciji iz medijske pismenosti korišćenjem hibridne metode, koji je kreiran u okviru projekta „Transcontinental MEDIActive Youth: Africa on Board”, sada je javno dostupan na web stranici projekta.

Ovaj obrazovni paket sastoji se od kurikuluma za obuku iz medijske pismenosti, udžbenika i smernica. Sve tri publikacije kreirane su i dostupne na engleskom, arapskom, estonskom, makedonskom i srpskom jeziku.

Obzirom na to da se sve tri publikacije mogu slobodno preuzeti, distribuirati i koristiti, ovi materijali će predstavljati značajan resurs za svakoga ko želi da unapredi svoje znanje odnosno da obučava druge, naročito mlade ljude, u ovoj oblasti.

Kurikulum obuhvata 20 lekcija / radionica. Svaka lekcija sastoji se od: naslova, sažetka, ključnih reči, vremena pripreme, vremena trajanja radionice, cilja lekcije, ishoda lekcije, procesa implementacije lekcije, materijala i alatki potrebnih za lekciju.

Postavljeno pod: Aktuelni projekti > Vesti