ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

30/05/2023
Sofija – saradnja na aktivizaciji seniora

U Sofiji je održan sastanak CDER i partnera iz Poljske, Bugarske, Italije, Kipra i Slovenije, u okviru međunarodnog projekta ”Inovativne tehnike za aktiviranje seniora” (ITOSA)

CDER i partneri okupili su se kako bi razgovarali o napretku projekta, razmenili iskustva i planirali buduće korake. Cilj projekta je prikupljanje inovativnih metoda rada sa seniorima (osobama starijim od 60 godina) koje će ih osnažiti da pokrenu društvene promene u svojim lokalnim zajednicama. Takođe, jedan od ciljeva projekta je i jačanje saradnje između organizacija koje se bave starijim licima na evropskom nivou.

Glavni rezultati projekta biće interaktivni onlajn kursevi na posebno kreiranom veb portalu namenjeni edukatorima/trenerima koji rade sa starijim osobama, sa brojnim alatima, resursima i dobrim praksama. Izrađeni materijali i resursi biće multijezični – na engleskom i na jezicima partnera (PL, SI, BG, CI, IT, RS i EN) – i dostupni za besplatno korišćenje od strane svih zainteresovanih.

Projekat ITOSA realizuje se uz podršku Evropske unije u okviru Erazmus+ programa, ključna akcija ”Partnersva saradnje u obrazovanju odraslih” (KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education).

Postavljeno pod: Socijalna politika > Vesti