ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Aktuelni projekti
Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji

Projekat „Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji” realizuje se u okviru programa „Evropska podrška inkluzivnom društvu“ koji finansira Evropska unija. Nosilac projekta je grad Valjevo a partneri su Karitas Valjevo i Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo, kao i Centar za društveno ekonomski razvoj koji pruža ekspertsku podršku.

Projekat traje dve godine a njegov cilj je unapređenje usluge „Pomoć u kući“ za osobe sa invaliditetom. Projektom je predviđena pomoć u kući osobama sa invaliditetom kroz uslugu fizioterapeuta čiji rad sadrži program masaže u kombinaciji sa negom ili vežbama, program terapeutskih vežbi, kao i kondicionog tretmana. Projektom je predviđena i saradnja sa akterima u zajednici na akcijama vidljivosti, rad na donošenju preporuka i smernica, kao i istraživanja na polju potreba marginalizovanih građana među kojima su deca, stara lica i osobe sa invaliditetom.

Ukupna vrednost projekta je 140.084,14 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 123.974,46 evra.

DONATOR: Evropska Unija
YOUth on the Mov(i)e – Building a Better Region Through Film

Projekat promoviše interkulturalni dijalog, pomirenje, saradnju i bolje razumevanje u regionu Zapadnog Balkana koristeći snagu filma. Glavna aktivnost u okviru projekta je višednevni trening kurs u kojem će učestvovati 24 mladih iz BiH, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Oni će tokom kursa učiti kako da koriste film za edukaciju i aktivizam, učiće i diskutovati o zajedničkoj balkanskoj tradiciji, turbulentnoj prošlosti i sadašnjosti i mogućnostima za izgradnju zajedničke budućnosti na osnovama međusobnog poštovanja i razumevanja. Takođe, polaznici kursa će učiti osnovne tehnike izrade filma i zajednički će izraditi film o svojim iskustvima sa treninga, odnosno zaključcima izvučenim na osnovu međusobnog dijaloga. Po završetku treninga polaznici će napraviti 6 kratkih filmova koji će biti prezentovani u zemljama svih partnera u okviru tribinskih programa koji će biti organizovani.

Projekat traje od 1. jula 2018. do 31. januara 2019. Partneri CDER-a na projektu su 5 organizacija iz BiH, Albanije, CG, Makedonije i Srbije. Vrednost projekta je 31.817 EUR.

DONATOR: Regional Youth Cooperation Office – RYCO
ZAMAH – Radnom praksom do zaposlenja i integralnih usluga u zajednici

Okosnicu projekta čini radna praksa u realnom i multisektorskom radnom okruženju (3 udruženja i 3 ustanove) za 6 mladih volontera-praktikanta tokom 6 meseci, čime se unapređuje njihova zapošljivost. Volonteri-praktikanti, nezaposleni mladi sa stečenim obrazovanjem potrebnim da budu stručni radnici socijalne zaštite, da bi dobili licencu uz stečeno iskustvo proći će i akreditovanu obuku. Kroz praksu u OCD i ustanovama, praktikanti će se osposobiti da sprovode međusektorske preventivne programe u zajednici. Praktikanti će uz mentorstvo pružiti profesionalne socijalne usluge mnogim mladima iz vulnerabilnih grupa, a zajedno sa mladim aktivistima putem javne omladinske akcije podstaći će promovisanje pozitivnih vrednosti u zajednici.

Partneri CDER-a na projektu su Gradski centar za socijalni rad Jagodina, udruženje Centralna razvojna inicijativa, Centar za socijalni rad Paraćin, Centar za socijalni rad Svilajnac i Crveni krst Svilajnac.

DONATOR: Ministarsto omladine i sporta