ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Aktuelni projekti
MEDIActive Youth – Transnational initiative

CDER sa uspehom nastavlja aktivnosti u okviru međunarodnog EU programa Erasmus+. U okviru akcije Capacity Building for Youth in ACP countries, Latin America and Asia, CDER je aplicirao sa internacionalnim projektom pod nazivom MEDIAactive Youth – Transnational initiative.

S obzirom da je Srbija od ove godine postala programska zemlja u Erazmus+ programu, prvi put je bilo moguće da organizacije iz Srbije apliciraju ravnopravno sa svim ostalim organizacijama iz EU na programima saradnje sa zemljama Latinske Amerike i Azije. I pored velike konkurencije, projekat CDER je osvojio grant i biće realizovan u narednom periodu.

Na ovaj način naša organizacija imaće zadovoljstvo da kao nosilac projekta sarađuje sa još 10 renomiranih organizacija iz 5 latinoameričkih i 5 evropskih zemalja.
Projekat ima sledeće glavne ciljeve:

 1. Osnaživanje kapaciteta omladinskih organizacija i radnika u oblasti medijske pismenosti i medijskog aktivizma i jačanje njihovog aktivnog učešća u društvu, kao i promocija transkontinentalne saradnje između omladinskih organizacija iz Severne Evrope, Balkana i Latinske Amerike.
 2. Jačanje medijske promocije omladinske politike i demokratskih vrednosti u partnerskim zemljama i na nivou Evropa-Latinska Amerika
 3. Stvaranje informacionog medijskog čvorišta između Evrope i Latinske Amerike u oblasti omladinske politike koje će bolje povezati ove udaljene delove sveta.

CDER je koordinator projekta a partneri su respektabilne NVO iz Meksika, Argentine, Kolumbije, Hondurasa, Paragvaja, Švedske, Estonije, Litvanije, Makedonije i Srbije.

Projekat traje 14 meseci, od septembra 2019 do oktobra 2020. Visina granta je 65.321 EUR.

DONATOR: Evropska Unija
Turizam, kultura i kulturna baština za razvoj ruralnih zajednica
projekat u okviru programa RELOAD

U okviru programa ReLOaD (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu) koji je finansiran od strane EU a implementiran od strane UNDP-a i koji se sprovodi na teritoriji 5 lokalnih samouprava u Srbiji: Dimitrovgrad, Kragujevac, Kuršumlija, Paracin i Šabac, u sredu 11. septembra potpisan je ugovor između donatora i Udruženja „Petrus” iz Zabrege za realizaciju lokalnog projekta pod nazivom „Turizam, kultura i kulturna baština za razvoj ruralnih zajednica”. Projekat koji će trajati 7 meseci i za čije upravljanje je nadležan CDER kao projektni partner za cilj ima izgradnju kapaciteta za jačanje turističkih potencijala i afirmaciju kreativne kulture i kulturne baštine.

Očekivani rezultati projekta:

 • Obučeni predstavnici formalnih i neformalnih grupa građana za razvoj turističkih sadržaja i uspostavljanje programa kulturnog, rekreativnog i verskog turizma;
 • Podignuti kapaciteti NVO-a, mladih i kreatora turističkih i kulturnih manifestacija za fundraising i volonter managment u NVO;
 • Uređena nedostajuća infrastruktura za turističke sadržaje
 • Sistemski uređeni i marketinški definisani postojeći programi i razvijena nova turistička ponuda
 • Realizovana promocija i organizovani programi turističko kulturnog sadržaja
 • DONATOR: Evropska Unija / UNDP
  Podrška uspostavljanju modela izvešavanja u socijalnoj zaštiti

  Kroz angažman od strane GIZ-a koji sprovodi Projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, CDER je sa velikim zadovoljstvom došao u priliku da doprinese razvoju sistema izveštavanja u socijalnoj zaštiti.

  Budući objedinjeni model izveštavanja lokalnih samouprava i pružalaca usluga socijalne zaštite biće vlasništvo Republičkog i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, uloga CDER je da pruži podršku zavodima u razvoju novog modela izveštavanja.

  DONATOR: GIZ
  Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji

  Projekat „Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji” realizuje se u okviru programa „Evropska podrška inkluzivnom društvu“ koji finansira Evropska unija. Nosilac projekta je grad Valjevo a partneri su Karitas Valjevo i Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo, kao i Centar za društveno ekonomski razvoj koji pruža ekspertsku podršku.

  Projekat traje dve godine a njegov cilj je unapređenje usluge „Pomoć u kući“ za osobe sa invaliditetom. Projektom je predviđena pomoć u kući osobama sa invaliditetom kroz uslugu fizioterapeuta čiji rad sadrži program masaže u kombinaciji sa negom ili vežbama, program terapeutskih vežbi, kao i kondicionog tretmana. Projektom je predviđena i saradnja sa akterima u zajednici na akcijama vidljivosti, rad na donošenju preporuka i smernica, kao i istraživanja na polju potreba marginalizovanih građana među kojima su deca, stara lica i osobe sa invaliditetom.

  Ukupna vrednost projekta je 140.084,14 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 123.974,46 evra.

  DONATOR: Evropska Unija
  YOUth on the Mov(i)e – Building a Better Region Through Film

  Projekat promoviše interkulturalni dijalog, pomirenje, saradnju i bolje razumevanje u regionu Zapadnog Balkana koristeći snagu filma. Glavna aktivnost u okviru projekta je višednevni trening kurs u kojem će učestvovati 24 mladih iz BiH, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Oni će tokom kursa učiti kako da koriste film za edukaciju i aktivizam, učiće i diskutovati o zajedničkoj balkanskoj tradiciji, turbulentnoj prošlosti i sadašnjosti i mogućnostima za izgradnju zajedničke budućnosti na osnovama međusobnog poštovanja i razumevanja. Takođe, polaznici kursa će učiti osnovne tehnike izrade filma i zajednički će izraditi film o svojim iskustvima sa treninga, odnosno zaključcima izvučenim na osnovu međusobnog dijaloga. Po završetku treninga polaznici će napraviti 6 kratkih filmova koji će biti prezentovani u zemljama svih partnera u okviru tribinskih programa koji će biti organizovani.

  Projekat traje od 1. jula 2018. do 31. januara 2019. Partneri CDER-a na projektu su 5 organizacija iz BiH, Albanije, CG, Makedonije i Srbije. Vrednost projekta je 31.817 EUR.

  DONATOR: Regional Youth Cooperation Office – RYCO
  ZAMAH – Radnom praksom do zaposlenja i integralnih usluga u zajednici

  Okosnicu projekta čini radna praksa u realnom i multisektorskom radnom okruženju (3 udruženja i 3 ustanove) za 6 mladih volontera-praktikanta tokom 6 meseci, čime se unapređuje njihova zapošljivost. Volonteri-praktikanti, nezaposleni mladi sa stečenim obrazovanjem potrebnim da budu stručni radnici socijalne zaštite, da bi dobili licencu uz stečeno iskustvo proći će i akreditovanu obuku. Kroz praksu u OCD i ustanovama, praktikanti će se osposobiti da sprovode međusektorske preventivne programe u zajednici. Praktikanti će uz mentorstvo pružiti profesionalne socijalne usluge mnogim mladima iz vulnerabilnih grupa, a zajedno sa mladim aktivistima putem javne omladinske akcije podstaći će promovisanje pozitivnih vrednosti u zajednici.

  Partneri CDER-a na projektu su Gradski centar za socijalni rad Jagodina, udruženje Centralna razvojna inicijativa, Centar za socijalni rad Paraćin, Centar za socijalni rad Svilajnac i Crveni krst Svilajnac.

  DONATOR: Ministarsto omladine i sporta