ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Aktuelni projekti
MEDIActive Youth: Africa on Board

Opšti cilj novog MEDIActive Youth projekta jeste izgradnja kapaciteta omladinskih organizacija, omladinskih radnika i mladih ljudi, i razvijanje novih edukativnih onlajn resursa u oblasti medijske pismenosti i aktivizma. Poseban fokus je usmeren na afričke mediteranske zemlje.

Najvažniji očekivani rezultati projekta:

 1. Unapređenje kapaciteta omladinskih organizacija iz 7 evropskih i afričkih zemalja u oblasti medijske pismenosti i aktivizma, i jačanje njihove snažnije participacije u društvu
 2. Izrada edukativnog paketa za učenje medijske pismenosti putem tzv. mešovitog učenja (kurikulum, edukativni materijali i smernice za edukatore)
 3. Stvaranje informacionog medijskog čvorišta između Evrope i Latinske Amerike u oblasti omladinske politike koje će bolje povezati ove udaljene delove sveta.
 4. Unapređenje rada omladinskog TYM e-magazina uključivanjem novih autora i tema i pisanjem novih članaka vezanih za omladinsku politiku.

Projekat je počeo 1. marta 2022. i trajaće dve godine, uz učešće 7 sledećih partnerskih organizacija iz Afrike i Evrope: EUROMED EVE Maroc – Maroko, EUROMED EVE Tunisia – Tunis, Better World Foundation – Egipat, Association Educative et Culturelle Arc en Ciel – Alžir, Eesti People to People – Estonija, CCID – Severna Makedonija, CDER – Srbija (koordinator projekta)

Visina granta je 178.134,00 evra.

DONATOR: Evropska Unija
MEDIActive Youth – Transnational initiative

CDER sa uspehom nastavlja aktivnosti u okviru međunarodnog EU programa Erasmus+. U okviru akcije Capacity Building for Youth in ACP countries, Latin America and Asia, CDER je aplicirao sa internacionalnim projektom pod nazivom MEDIAactive Youth – Transnational initiative.

S obzirom da je Srbija od ove godine postala programska zemlja u Erazmus+ programu, prvi put je bilo moguće da organizacije iz Srbije apliciraju ravnopravno sa svim ostalim organizacijama iz EU na programima saradnje sa zemljama Latinske Amerike i Azije. I pored velike konkurencije, projekat CDER je osvojio grant i biće realizovan u narednom periodu.

Na ovaj način naša organizacija imaće zadovoljstvo da kao nosilac projekta sarađuje sa još 10 renomiranih organizacija iz 5 latinoameričkih i 5 evropskih zemalja.
Projekat ima sledeće glavne ciljeve:

 1. Osnaživanje kapaciteta omladinskih organizacija i radnika u oblasti medijske pismenosti i medijskog aktivizma i jačanje njihovog aktivnog učešća u društvu, kao i promocija transkontinentalne saradnje između omladinskih organizacija iz Severne Evrope, Balkana i Latinske Amerike.
 2. Jačanje medijske promocije omladinske politike i demokratskih vrednosti u partnerskim zemljama i na nivou Evropa-Latinska Amerika
 3. Stvaranje informacionog medijskog čvorišta između Evrope i Latinske Amerike u oblasti omladinske politike koje će bolje povezati ove udaljene delove sveta.

CDER je koordinator projekta a partneri su respektabilne NVO iz Meksika, Argentine, Kolumbije, Hondurasa, Paragvaja, Švedske, Estonije, Litvanije, Makedonije i Srbije.

Projekat traje 18 meseci, od decembra 2019 do maja 2021. Visina granta je 65.321 EUR.

DONATOR: Evropska Unija
Turizam, kultura i kulturna baština za razvoj ruralnih zajednica
projekat u okviru programa RELOAD

U okviru programa ReLOaD (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu) koji je finansiran od strane EU a implementiran od strane UNDP-a i koji se sprovodi na teritoriji 5 lokalnih samouprava u Srbiji: Dimitrovgrad, Kragujevac, Kuršumlija, Paracin i Šabac, u sredu 11. septembra potpisan je ugovor između donatora i Udruženja „Petrus” iz Zabrege za realizaciju lokalnog projekta pod nazivom „Turizam, kultura i kulturna baština za razvoj ruralnih zajednica”. Projekat koji će trajati 7 meseci i za čije upravljanje je nadležan CDER kao projektni partner za cilj ima izgradnju kapaciteta za jačanje turističkih potencijala i afirmaciju kreativne kulture i kulturne baštine.

Očekivani rezultati projekta:

  • Obučeni predstavnici formalnih i neformalnih grupa građana za razvoj turističkih sadržaja i uspostavljanje programa kulturnog, rekreativnog i verskog turizma;
  • Podignuti kapaciteti NVO-a, mladih i kreatora turističkih i kulturnih manifestacija za fundraising i volonter managment u NVO;
  • Uređena nedostajuća infrastruktura za turističke sadržaje
  • Sistemski uređeni i marketinški definisani postojeći programi i razvijena nova turistička ponuda
  • Realizovana promocija i organizovani programi turističko kulturnog sadržaja

 

DONATOR: Evropska Unija / UNDP
Podrška uspostavljanju modela izvešavanja u socijalnoj zaštiti

Kroz angažman od strane GIZ-a koji sprovodi Projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, CDER je sa velikim zadovoljstvom došao u priliku da doprinese razvoju sistema izveštavanja u socijalnoj zaštiti.

Budući objedinjeni model izveštavanja lokalnih samouprava i pružalaca usluga socijalne zaštite biće vlasništvo Republičkog i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, uloga CDER je da pruži podršku zavodima u razvoju novog modela izveštavanja.

DONATOR: GIZ
Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji

Projekat „Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji” realizuje se u okviru programa „Evropska podrška inkluzivnom društvu“ koji finansira Evropska unija. Nosilac projekta je grad Valjevo a partneri su Karitas Valjevo i Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo, kao i Centar za društveno ekonomski razvoj koji pruža ekspertsku podršku.

Projekat traje dve godine a njegov cilj je unapređenje usluge „Pomoć u kući“ za osobe sa invaliditetom. Projektom je predviđena pomoć u kući osobama sa invaliditetom kroz uslugu fizioterapeuta čiji rad sadrži program masaže u kombinaciji sa negom ili vežbama, program terapeutskih vežbi, kao i kondicionog tretmana. Projektom je predviđena i saradnja sa akterima u zajednici na akcijama vidljivosti, rad na donošenju preporuka i smernica, kao i istraživanja na polju potreba marginalizovanih građana među kojima su deca, stara lica i osobe sa invaliditetom.

Ukupna vrednost projekta je 140.084,14 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 123.974,46 evra.

DONATOR: Evropska Unija
YOUth on the Mov(i)e – Building a Better Region Through Film

Projekat promoviše interkulturalni dijalog, pomirenje, saradnju i bolje razumevanje u regionu Zapadnog Balkana koristeći snagu filma. Glavna aktivnost u okviru projekta je višednevni trening kurs u kojem će učestvovati 24 mladih iz BiH, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Oni će tokom kursa učiti kako da koriste film za edukaciju i aktivizam, učiće i diskutovati o zajedničkoj balkanskoj tradiciji, turbulentnoj prošlosti i sadašnjosti i mogućnostima za izgradnju zajedničke budućnosti na osnovama međusobnog poštovanja i razumevanja. Takođe, polaznici kursa će učiti osnovne tehnike izrade filma i zajednički će izraditi film o svojim iskustvima sa treninga, odnosno zaključcima izvučenim na osnovu međusobnog dijaloga. Po završetku treninga polaznici će napraviti 6 kratkih filmova koji će biti prezentovani u zemljama svih partnera u okviru tribinskih programa koji će biti organizovani.

Projekat traje od 1. jula 2018. do 31. januara 2019. Partneri CDER-a na projektu su 5 organizacija iz BiH, Albanije, CG, Makedonije i Srbije. Vrednost projekta je 31.817 EUR.

DONATOR: Regional Youth Cooperation Office – RYCO
ZAMAH – Radnom praksom do zaposlenja i integralnih usluga u zajednici

Okosnicu projekta čini radna praksa u realnom i multisektorskom radnom okruženju (3 udruženja i 3 ustanove) za 6 mladih volontera-praktikanta tokom 6 meseci, čime se unapređuje njihova zapošljivost. Volonteri-praktikanti, nezaposleni mladi sa stečenim obrazovanjem potrebnim da budu stručni radnici socijalne zaštite, da bi dobili licencu uz stečeno iskustvo proći će i akreditovanu obuku. Kroz praksu u OCD i ustanovama, praktikanti će se osposobiti da sprovode međusektorske preventivne programe u zajednici. Praktikanti će uz mentorstvo pružiti profesionalne socijalne usluge mnogim mladima iz vulnerabilnih grupa, a zajedno sa mladim aktivistima putem javne omladinske akcije podstaći će promovisanje pozitivnih vrednosti u zajednici.

Partneri CDER-a na projektu su Gradski centar za socijalni rad Jagodina, udruženje Centralna razvojna inicijativa, Centar za socijalni rad Paraćin, Centar za socijalni rad Svilajnac i Crveni krst Svilajnac.

DONATOR: Ministarsto omladine i sporta