ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

04/03/2022
Počinje realizacija novog velikog projekta CDER posvećenog medijskoj pismenosti

U okviru prvog poziva novog sedmogodišnjeg EU programa Erasmus+ 2021-27, projekat CDER-a je pozitivno ocenjen i podržan od strane Evropske Komisije. Reč je o međunarodnom Capacity building for youth projektu posvećenom medijskoj pismenosti kojim se nastavlja snažno delovanje CDER-a u ovoj oblasti. Ovoga puta u fokusu će se naći afrički kontinent, i saradnja evropskih zemalja (Srbija, Severna Makedonija, Estonija) sa afričkim zemljama (Egipat, Tunis, Maroko, Alžir) na razvoju medijske pismenosti.

Kroz dva prethodna Erazmus+ KA2 Capacity building for youth projekta koja je CDER koordinirao („MEDIActive Youth”, 2015-2016, and „MEDIActive Youth – Transcontinental Initiative”, 2019-2021) uspešno smo pokrenuli međunarodnu inicijativu za unapređenje medijske pismenosti. Ovim projektima su osnaženi kapaciteti 22 omladinske organizacije iz Evrope i Latinske Amerike. Izrađen je internacionalni elektronski časopis za omladinsku politiku i aktivizam Transnational Youth Magazine (TYM, https://tymagazine.net). Razvijen je veb sajt www.mediactiveyouth.net. Izrađeni su višejezični onlajn kursevi za edukaciju iz medijske pismenosti.

Opšti cilj novog projekta, koji nosi naziv „Transcontinental MEDIActive Youth: Africa on Board” jeste nastavak izgradnje kapaciteta omladinskih organizacija, omladinskih radnika i mladih ljudi, i razvijanje novih edukativnih onlajn resursa u oblasti medijske pismenosti i aktivizma. Poseban fokus biće usmeren na afričke mediteranske zemlje.

Tokom projekta će se razvijati metoda hibridne edukacije (blended learninig method), koja kombinuje edukaciju u učionici sa onlajn edukacijom i omogućava polaznicima fleksibilniji proces učenja.

Projekat je počeo 1. marta 2022. i trajaće dve godine, uz učešće 7 partnerskih organizacija, sa CDER-om kao koordinatorom. Za njegovu realizaciju dodeljen je grant od 178.134,00 evra.

Postavljeno pod: Omladinska politika