ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

18/10/2016
Uspešno održan Erasmus+ trening
”Digital Youthquake”

Centar za društveno ekonomski razvoj organizivao je u Beogradu, od 8. do 16. oktobra 2016. godine višednevni međunarodni trening kurs pod nazivom ” Digital Youthquake”. Trening je održan u sklopu istoimenog projekta koji CDER realizuje u okviru EU programa Erasmus Plus – Capacity building in the field of youth.

digital-youthquake

Projekat ima sledeće ciljeve:

1. Povećati kapacitete omladinskih organizacija u oblasti digitalne pismenosti i digitalnog aktivizma, osnažiti njihovu aktivnu participaciju u društvu i uspostaviti saradnju između 10 omladinskih NVO iz Zapadnog Balkana, Zapadne Evrope i Severne Evrope;

2. Razviti digitalni omladinski aktivizam i pospešiti promociju omladinske politike i demokratskih vrednosti putem digitalnih medija na međuregionalnom i evropskom nivou.

Na treningu je učestvovalo 34 mladih i omladinskih radnika iz 9 evropskih zemalja: Engleske, Belgije, Estonije, Albanije, Makedonije, BiH, Letonije, Crne Gore i Srbije.

dyq

Cilj treninga bio je da kod učesnika razvije tehničke, praktične i analitičke veštine iz digitalne pismenosti i digitalnog aktivizma. Učesnici treninga postali su digitalno pismeni, naučili kako da na kvalitetan način koriste Facebook, Twitter, Blog, Newsletter, Flipboard, Trello, Google tools, naučili kako se izrađuje medija plan za digitalne medije, naučili osnove grafičkog dizajna, tehniku storytelling-a, korišćenje onlajn upitnika, ojačali sposobnost da stečeno znanje prenose drugima…

Više informacija možete naći na fejsbuk strani projekta: www.facebook.com/digitalyouthquake

Postavljeno pod: Omladinska politika > Vesti