ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

16/10/2018
Uspešno realizovan trening kurs
YOUth on the Mov(i)e

Od 22. do 30. septembra 2018. godine u Banji Koviljači realizovan je trening kurs o korišćenju filma za izgradnju boljeg regiona i pospešivanje pomirenja među narodima Zapadnog Balkana.

Kurs je realizovan u organizaciji CDER-a, uz partnersku saradnju još 5 organizacija: Asocijacija Mladi volonteri (Bosna i Hercegovina), EESTEC LC Tirana (Albanija), NGO “35mm” (Crna Gora), CID Kumanovo (Makedonija) i Asocijacija za razvoj opštine Žagubica (Srbija).

YOTM00

Na ovom višednevnom trening kursu učestvovalo je 24 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Oni su učiti kako da koriste film za edukaciju i aktivizam, diskutovali o zajedničkoj balkanskoj tradiciji, turbulentnoj prošlosti i sadašnjosti i mogućnostima za izgradnju zajedničke budućnosti na osnovama međusobnog poštovanja i razumevanja. Takođe, polaznici kursa su učili osnovne tehnike izrade filma i zajednički su izradili nekoliko kratkih filmova.

YOTM03

Planirano je da po završetku kursa polaznici izrade još 6 kratkih filmova (svaka partnerska organizacija po jedan) koji će biti prezentovani u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji u okviru tribinskih programa koji će biti organizovani.

YOTM01

Trening je realizovan u okviru projekta YOUth on the Mov(i)e – Building a Better Region Through Film. Opšti cilj projekta je „Promovisanje interkulturalnog dijaloga i tolerancije i podrška pomirenju u regionu Zapadnog Balkana”.

Projekat je podržan od strane Regional Youth Cooperation Office – RYCO.

Postavljeno pod: Omladinska politika > Vesti