ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

12/02/2016
CDER partner na novom velikom projektu
“Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji”

Ceremonija dodele grantova
Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, uručili su na ceremoniji u Kraljevu sertifikate za 28 projekata koji će biti realizovani kroz program “Evropska podrška inkluzivnom društvu” u vrednosti od 4,3 miliona evra koji finansira Evropska unija.

Među odobrenim projektima je i projekat grada Valjeva “Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji”, čija je ukupna vrednost 140.084,14 eura, od čega je vrednost donacije Evropske unije 123.974,46 evra, a učešće Grada 16.109,68 evra.

Partneri na projektu u gradu Valjevu su Karitas Valjevo i Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo, kao i Centar za društveno-ekonomski razvoj koji će pružiti ekspertsku podršku.

Projekt će trajati dve godine, a njegov cilj je da unapređenje usluge “Pomoć u kući” za osobe sa invaliditetom. Osim brojčanog obuhvata novih korisnika, usluga ćeobuhvatiti gradsko, prigradsko, ali i uže seosko područje. Projektom je predviđena pomoć u kući osobama sa invaliditetom kroz uslugu fizioterapeuta čiji rad sadrži program masaže u kombinaciji sa negom i vežbama, program terapeutskih vežbi, kao i kondicionog tretmana. Projektom je predviđena i saradnja sa akterima u zajednici na akcijama vidljivosti, rad na donošenju preporuka i smernica, kao i istraživanja na polju potreba marginalizovanih građana, među kojima su deca, stara lica i osobe sa invaliditetom.

Postavljeno pod: Socijalna politika > Vesti