ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

11/03/2024
Globalna MEDIActive Youth inicijativa se nastavlja!

Sa radošću objavljujemo da se naša Globalna MEDIActive Youth inicijativa nastavlja! Evropska unija odobrila je novi Erazmus+ projekat čiji je nosilac CDER, pod nazivom MEDIActive Youth: Informing the Balkans.Opšti cilj ovog dvogodišnjeg projekta je nastavak izgradnje kapaciteta omladinskih nevladinih organizacija na globalnom nivou i razvoj novih visokokvalitetnih resursa otvorenog obrazovanja (OER) u oblasti medijske, tj. novinske pismenosti. Posebna pažnja je posvećena Balkanu u širem evropskom kontekstu, a ovaj projekat će omogućiti organizacijama i mladima sa Balkana da se uključe u MEDIActive inicijativu, ali i ojačati dijalog i postkonfliktno pomirenje u ovom regionu.

Specifični ciljevi projekta su:
1. Povećanje kapaciteta omladinskih NVO/radnika/aktivista iz 6 balkanskih zemalja u oblasti novinske pismenosti, kritičkog mišljenja i medijskog aktivizma i podsticanje njihovog aktivnog učešća u društvu. 2. Kreiranje visokokvalitetnih višejezičnih otvorenih obrazovnih resursa (OER) za inovativno učenje o novinskoj pismenosti i kritičkom mišljenju.
3. Dalje unapređenje omladinskog e-magazina TYM angažovanjem omladinskih aktivista sa Balkana da počnu da pišu za njega, što će: a) osnažiti informativno/medijsko čvorište između Evrope, Afrike i Latinske Amerike u oblasti omladinske politike; b) podstaći postkonfliktno pomirenje i promovisati EU i njene vrednosti u balkanskim zemljama.

Glavne projektne aktivnosti su:
• Održavanje treninga za trenere iz novinske pismenosti, kritičkog mišljenja i medijskog aktivizma;
• Izrada obrazovnih materijala – kurikuluma i udžbenika iz novinske pismenosti i kritičkog mišljenja;
• Izrada onlajn kursa iz novinske pismenosti i kritičkog mišljenja;
• Unapređenje TYM magazina (https://tymagazine.net) angažovanjem novih autora i uvođenjem novih, balkanskih tema.

Koordinator projekta je CDER (Srbija) a partneri su CID (Severna Makedonija); Hermes (Hrvatska), Bravo (Bosna i Hercegovina), BBA (Albanija) i Prima (Crna Gora).

Projekat se realizuje u okviru Erazmus+ programa – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih. Trajaće od početka marta 2024. do kraja februara 2026.